پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰
یک بانو رییس آموزش و پرورش شهرستان شفت شد ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

یک بانو رییس آموزش و پرورش شهرستان شفت شد

صغری شاد چوبری به عنوان رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت معارفه شد .