پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰
سربازان دوران دفاع مقدس کجایند؟ ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
سید تقی موسویان :

سربازان دوران دفاع مقدس کجایند؟

آیا مدیران ذیربط از خودشان سؤال کرده اند که سربازان دوران دفاع مقدس کجایند؟همه آنها که شهید نشدند!همه آنها که آزاده نبودند!همه آنها صورت سانحه برای جانبازی که نگرفتند!