سرخس ، پوشش گیاهی جنگلهای شفت

یکی از گیاهان که در سطح وسیع در جنگلهای شفت می روید گیاه سرخس است که همیشه جنگل را سرسبز و شاداب نگه می دارد.

به گزارش ورس ، یکی از گیاهان که در سطح وسیع در جنگلهای شفت می روید گیاه سرخس است که همیشه جنگل را سرسبز و شاداب نگه می دارد. این گیاه به وفور در جنگلهای شفت می روید و دارای گونه های مختلف می باشد. از گونه های مختلف سرخس در شفت می توان به سرخس معمولی ، سرخس مخروطی ، سرخس برگ بیدی و پرسیاوشان اشاره کرد. همچنین از انواع دیگر سرخس هم در جنگلهای شفت می روید که زیبایی های خاصی به جنگلها می دهد. قابل توجه است که در زمان کرتاسه نسل بسیاری از سرخسهای انبوه کره زمین از بین رفت و گونه های به جا مانده با کمی تغییر در شکل و اندازه در زمین به جا مانده اند.

808584_oUN6TXXJ 808584_wo5TOE4bمنبع : دیدنی های شفت ؛ shaftziba.persianblog.ir