تابلوهای راهنمایی جیرده ترمیم شد

تابلوهای سبز راهنمایی ورودی بازارچه جیرده رنگ آمیزی و ترمیم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورس ، در ابتدای سال جاری مطلبی با عنوان “ورود به شفت اکیدا ممنوع” بر روی خروجی پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شفت قرار گرفت و از وضعیت تابلوهای ورودی این  شهرستان  انتقاد شد. بخشی از انتقاد ها مربوط به جیرده و تابلوهای راهنمایی موجود در ورودی بازارچه جیرده می شد که چند روز پیش با خبر شدیم این تابلوها به همت اداره راه و شهرسازی شهرستان شفت رنگ آمیزی و ترمیم شده است . ورس امیدوار است با روند مثبتی که اکنون اداره راه و شهرسازی شهرستان در پیش گرفته تابلوهای ورودی شهرستان شفت و جیرده نیز به زودی بازسازی و ترمیم شود .

IMG_20150528_173014 IMG_20150528_173022 IMG_20150528_173031