شفت و طبیعت زیبای ییلاق سوته تا دایله سر

اگر اهل طبیعت گردی و کوه هستید مسیر ییلاق سوته تا دایله سر یکی از زیباترین و رویایی ترین مسیر ها برای ییلاق گردی است.

مسیردسترسی: شفت. سیاهمزگی . روستای مزگده. سوته. زردخونی. دایله سر

اگر اهل طبیعت گردی و کوه هستید مسیر ییلاق سوته تا دایله سر یکی از زیباترین و رویایی ترین مسیر ها برای ییلاق گردی است.

مسیردسترسی: شفت. سیاهمزگی . روستای مزگده. سوته. زردخونی. دایله سر

5670dd9b3aff19264 56704e3e32a4af885 56708b432033c18f1 567008fbb90879922 5670916a25b343213 c63397662f04603c1 e340c6dc170941f44 e340d5b8f2d1139c2 e340e1681a2ebce51 e3409c5815bd78655 e34011ea239463393منبع : وبلاگ دیدنیهای شفت ؛ shaftziba.persianblog.ir