ییلاق اسکندرکوه شفت به روایت تصویر

ییلاق اسکندرکوه از ییلاقات زیبای شفت است که در گذشته رونق بسیار داشته است . ارتفاع این ییلاق ۱۵۳۰ از سطح دریا است و از مسیر امام زاده اسحق قابل دسترسی است.از طریق این ییلاق می توان به ییلاقات دگرد و سیاسرک و قله نراب نیز رفت.

ییلاق اسکندرکوه از ییلاقات زیبای شفت است که در گذشته  رونق بسیار داشته است . ارتفاع این ییلاق ۱۵۳۰ از سطح دریا است و از مسیر امام زاده اسحق قابل دسترسی است.از طریق این ییلاق می توان به ییلاقات دگرد و سیاسرک و قله نراب نیز رفت.

808584_03VM4Mdz 808584_5isnrlfR 808584_baT53gbS 808584_CcAX4Qe8 808584_ClMv2lGq 808584_D0ClhnSO 808584_FJWyOwIp 808584_UzOFem7b 808584_velZm1Zrعکس : شهرام قنبرپور ؛ منبع : shaftziba.persianblog.ir