فهرست ۱۱۹ شعبه اخذ رای در شهرستان شفت منتشر شد

در اجرای ماده ۴۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، لیست شعب اخذ رای حوزه انتخابیه شهرستان شفت منتشر گردید.

به گزارش ورس بخشی از متن  این آگهی به شرح زیر است  ؛ در اجرای ماده ۴۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، به آگاهی مردم شریف شهرستان شفت می رساند به استناد ماده ۳۶ قانون انتخابات کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند، برای ثبت نام و دریافت برگ رای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود، به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رای مشروح زیر مراجعه و در انتخابات شرکت کنند. لیست شعب اخذ رای حوزه انتخابیه شهرستان شفت، به شرح جدول pdf پیوستی می باشد.

شفت
شعبه ثابت شماره ۱ (مجتمع ارشاد اسلامی شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت به نشانی مجتمع ارشاداسلامی شهرستان شفت
شعبه ثابت شماره ۲ (مسجد پیرسرا شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت مسجد پیرسرا
شعبه ثابت شماره ۳ (اداره آموزش و پرورش شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت اداره آموزش وپرورش شهرستان شفت
شعبه ثابت شماره ۴ (مرکزبهداشت (ویژه خواهران)) واقع در شهر شفت شهرشفت مرکزبهداشت (ویژه خواهران)
شعبه ثابت شماره ۵ (مسجد جامع شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت مسجد جامع
شعبه ثابت شماره ۶ (دبستان شهید زبانبر شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت دبستان شهید زبانبر
شعبه ثابت شماره ۷ (مسجد اباصالح شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت مسجد اباصالح
شعبه ثابت شماره ۸ (دبستان استثنایی شهید افتخاری شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت دبستان استثنایی شهید افتخاری
شعبه ثابت شماره ۹ (دبستان فاطمیه شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت دبستان فاطمیه
شعبه ثابت شماره ۱۰ (دبستان امام حسن عسکری (ع) شفت) واقع در شهر شفت شهرشفت دبستان امام حسن عسکری (ع)
شعبه ثابت شماره ۱۱ (دبستان شهدای عثماوندان) واقع در روستای روستای عثماوندان روستای عثماوندان دبستان شهدای عثماوندان
شعبه ثابت شماره ۱۲ (دبستان شهید زارع مردخه) واقع در روستای روستای مردخه روستای مردخه دبستان شهید زارع
شعبه ثابت شماره ۱۳ (مسجد امام حسین (ع) مردخه) واقع در روستای روستای مردخه روستای مردخه مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۱۴ (مسجد امام حسین (ع) لاقان) واقع در روستای روستای لاقان روستای لاقان مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۱۵ (دبستان شهید عباس پور لختکی) واقع در روستای روستای لختکی روستای لختکی دبستان شهید عباس پور
شعبه ثابت شماره ۱۶ (مسجد صاحب الزمان (عج) پیر مومن سرا) واقع در روستای روستای پیرمومن سرا روستای پیرمومن سرا مسجد صاحب الزمان (عج)
شعبه ثابت شماره ۱۷ (مسجد قائمیه میرمحله) واقع در روستای روستای میرمحله روستای میرمحله به نشانی مسجد قائمیه میر محله
شعبه ثابت شماره ۱۸ (مسجد بزرگ ذوالپیران) واقع در روستای روستای ذوالپیران روستای ذولپیران مسجد بزرگ ذوالپیران
شعبه ثابت شماره ۱۹ (خانه بهداشت روستای بشت سرا) واقع در روستای روستای پشت سرا روستای پشت سرا به نشانی خانه بهداشت روستای بشت سرا
شعبه ثابت شماره ۲۰ (مسجد صاحب الزمان کولی سران) واقع در روستای روستای کولی سران روستای کولی سران مسجد صاحب الزمان
شعبه ثابت شماره ۲۱ (مدرسه شهید فرزانه) واقع در روستای روستای نهزم صیقل کومه روستای نهزم صیقل کومه به نشانی مدرسه شهید فرزانه
شعبه ثابت شماره ۲۲ (دبستان شهید خوش انس شالده) واقع در روستای روستای شالده روستای شالده دبستان شهید خوش انس
شعبه ثابت شماره ۲۳ (مسجد امام حسین (ع) شالده) واقع در روستای روستای شالده روستای شالده مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۲۴ (مسجد انقلاب برزوهندان) واقع در روستای روستای برزوهندان روستای برزوهندان مسجد انقلاب
شعبه ثابت شماره ۲۵ (مسجد ابوالفضل (ع) خمیران) واقع در روستای روستای خمیران روستای خمیران مسجد ابوالفضل (ع)
شعبه ثابت شماره ۲۶ (مسجد امام حسین (ع) روستای چوسر) واقع در روستای روستای چوسر روستای چوسر مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۲۷ (دبستان شهدای تکرم) واقع در روستای روستای تکرم روستای تکرم دبستان شهدای تکرم
شعبه ثابت شماره ۲۸ (مسجد پیل آقا کوزان) واقع در روستای روستای کوزان روستای پایین محله کوزان مسجد پیل آقا
شعبه ثابت شماره ۲۹ (مسجد ابوالفضل (ع) کوزان) واقع در روستای روستای کوزان روستای بالا محله کوزان مسجد ابوالفضل (ع)
شعبه ثابت شماره ۳۰ (مدرسه شهید رسول یزدانی جیرده) واقع در روستای روستای جیرده روستای جیرده _ مدرسه شهید رسول یزدانی
شعبه ثابت شماره ۳۱ (مدرسه شهید سجاد طاهرنیا جیرده) واقع در روستای روستای جیرده روستای جیرده – مدرسه شهید سجاد طاهرنیا
شعبه ثابت شماره ۳۲ (مدرسه شهید علی انصاری جیرده) واقع در روستای روستای جیرده شفت روستای جیرده مدرسه شهید علی انصاری
شعبه ثابت شماره ۳۳ (مسجد جامع ناصران) واقع در روستای روستای ناصران روستای ناصران مسجد جامع
شعبه ثابت شماره ۳۴ (مسجد امام حسن عسکری (ع) بیالوا) واقع در روستای روستای بیالوا روستای بیالوا مسجد امام حسن عسکری (ع)
شعبه ثابت شماره ۳۵ (مسجد آقا سید علی خطیبان) واقع در روستای روستای خطیبان روستای خطیبان مسجد آقا سید علی
شعبه ثابت شماره ۳۶ (مسجدولیعصر گیلده) واقع در روستای گیلده روستای گیلده مسجدولیعصر
شعبه ثابت شماره ۳۷ (دبستان استقلال کومسار) واقع در روستای روستای کومسار روستای کومسار بزرگ دبستان استقلال
شعبه ثابت شماره ۳۸ (مسجد امام حسین (ع) سروان محله) واقع در روستای سروان محله روستای سروان محله مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۳۹ (مسجد ولیعصر (ع) ونه سر) واقع در روستای ونه سر روستای ونه سر مسجد ولیعصر (ع)
شعبه ثابت شماره ۴۰ (مسجد ولیعصر خرطوم پایین) واقع در روستای خرطوم پایین روستای خرطوم پایین مسجد ولیعصر
شعبه ثابت شماره ۴۱ (دبیرستان شهید لقمانی خرطوم بالا) واقع در روستای خرطوم بالا روستای خرطوم بالا دبیرستان شهید لقمانی
شعبه ثابت شماره ۴۲ (مسجد نورماس کلاچ خندان) واقع در روستای روستای کلاچ خندان روستای کلاچ خندان مسجد نورماس
شعبه ثابت شماره ۴۳ (مرکز بهداشت روستای شیخ محله) واقع در روستای روستای شیخ محله روستای شیخ محله مرکز بهداشت
شعبه ثابت شماره ۴۴ (مسجد امام حسین (ع) مژدهه بالا) واقع در روستای مژدهه بالا روستای مژدهه بالا مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۴۵ (دبستان شهید دارابی مژدهه پایین) واقع در روستای مژدهه پایین روستای مژدهه پایین دبستان شهید دارابی
شعبه ثابت شماره ۴۶ (دبستان ابتدایی جهاد خلیلان) واقع در روستای خلیلان روستای خلیلان دبستان ابتدایی جهاد
شعبه ثابت شماره ۴۷ (مسجد امامزاده احمد دستخط) واقع در روستای روستای دستخط روستای دستخط محله چماچا به نشانی مسجد امامزاده احمد
شعبه ثابت شماره ۴۸ (مسجد خلیف محمد آزاد محله) واقع در روستای روستای آزاد محله چماچا روستای آزاد محله مسجد خلیف محمد
شعبه ثابت شماره ۴۹ (ساختمان دهیاری تالش محله) واقع در روستای تالش محله چماچا چماچا روستای تالش محله ساختمان دهیاری تالش محله
شعبه ثابت شماره ۵۰ (مسجد امام موسی بن جعفر (ع) پایین محله چماچا) واقع در روستای پایین محله چماچا روستای پایین محله چماچا به نشانی مسجد امام موسی بن جعفر (ع)
شعبه ثابت شماره ۵۱ (دبیرستان شهید نجفی چکوسر) واقع در روستای روستای چکوسر روستای چکوسر دبیرستان شهید نجفی
شعبه ثابت شماره ۵۲ (دبستان آزادگان شادخال) واقع در روستای روستای شادخال روستای شادخال دبستان آزادگان
شعبه ثابت شماره ۵۳ (مسجد شهید مطهری مرخال) واقع در روستای مرخال روستای مرخال مسجد شهید مطهری
شعبه ثابت شماره ۵۴ (دبستان شهید ایمنی نوده) واقع در روستای روستای نوده روستای نوده دبستان شهید ایمنی
شعبه ثابت شماره ۵۵ (مسجد خاتم نوده پسیخان) واقع در روستای نوده بسیخان روستای نوده پسیخان مسجد خاتم الانبیا
شعبه ثابت شماره ۵۶ (مسجد سید رضی روستای کوزه گران) واقع در روستای روستای کوزه گران روستای کوزه گران مسجد سید رضی
شعبه ثابت شماره ۵۷ (مسجدامام حسین (ع) روستای فشالم) واقع در روستای روستای فشالم روستای فشالم مسجدامام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۵۸ (مسجد موسی ابن جعفر (ع) جیرده پسیخان) واقع در روستای روستای جیرده پسیخان روستای جیرده پسیخان مسجد موسی ابن جعفر (ع)
شعبه ثابت شماره ۵۹ (دبستان امام موسی کاظم (ع) کاسان) واقع در روستای روستای کاسان روستای کاسان دبستان امام موسی کاظم (ع)
شعبه ثابت شماره ۶۰ (مدرسه شهید ولی زاده ماشاتوک) واقع در روستای روستای ماشاتوک روستای ماشاتوک مدرسه شهید ولی زاده
شعبه ثابت شماره ۶۱ (مسجد(بقعه) شهیدان راسته کنار) واقع در روستای روستای راسته کنار روستای راسته کنار مسجد(بقعه) شهیدان
شعبه ثابت شماره ۶۲ (دبیرستان قائم (عج) ملاسرا) واقع در روستای روستای ملاسرا روستای ملاسرا دبیرستان قائم (عج)
شعبه ثابت شماره ۶۳ (مسجدفاطمیه (ص) ملاسرا) واقع در روستای روستای ملاسرا روستای ملاسرا مسجد فاطمیه (ص)
شعبه ثابت شماره ۶۴ (مسجد آقا سید یعقوب) واقع در روستای روستای گوراب آقاسیدیعقوب روستای آقا سید یعقوب به نشانی مسجد آقا سید یعقوب
شعبه ثابت شماره ۶۵ (دبستان سیدجمالدین اسدآبادی لیشاوندان) واقع در روستای روستای گوراب لیشاوندان روستای گوراب لیشاوندان دبستان سیدجمالدین اسدآبادی
شعبه ثابت شماره ۶۶ (دبستان حر طالش محله) واقع در روستای روستای طالش محله روستای طالش محله دبستان حر
شعبه ثابت شماره ۶۷ (دبیرستان شهید غلامی صفت کلاشم) واقع در روستای روستای کلاشم بالا روستای کلاشم بالا دبیرستان شهید غلامی صفت
شعبه ثابت شماره ۶۸ (دبستان شهید حسن نژاد کلاشم) واقع در روستای روستای کلاشم بالا روستای کلاشم بالا دبستان شهید حسن نژاد
بخش احمد سر گوراب
شعبه ثابت شماره ۱ (دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی شهر احمدسرگوراب) واقع در شهر احمد سر گوراب شهر احمد سرگوراب- اول بلوار کشاورز دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی
شعبه ثابت شماره ۲ (دبیرستان متوسطه شهید احمری شهر احمدسرگوراب) واقع در شهر احمد سر گوراب شهر احمدسرگوراب- دبیرستان متوسطه شهید احمری
شعبه ثابت شماره ۳ (مسجد ابواالفضل (ع) شهر احمدسرگوراب) واقع در شهر احمد سر گوراب شهر احمدسرگوراب – مسجد ابواالفضل شهر احمدسرگوراب
شعبه ثابت شماره ۴ (سالن ورزشی شهید نیکویی شهر احمد سرگوراب) واقع در شهر احمد سر گوراب شهر احمد سرگوراب- سالن ورزشی شهید نیکویی
شعبه ثابت شماره ۵ (دبستان میرزا کوچک خان روستای دوبخشر) واقع در روستای دوبخشر- دبستان میرزا کوچک خان
شعبه ثابت شماره ۶ (دبیرستان دخترانه سمیه روستای نصیرمحله) واقع در روستای نصیرمحله-جاده گنجار- دبیرستان دخترانه سمیه
شعبه ثابت شماره ۷ (دبیرستان دوره اول شهید نواب صفوی روستای نصیرمحله) واقع در نصیرمحله-دبیرستان دوره اول شهید نواب صفوی
شعبه ثابت شماره ۸ (دبستان شهید رمضان پور روستای نصیرمحله) واقع در روستای نصیرمحله-جاده خسرو آباد-دبستان شهید رمضان پور
شعبه ثابت شماره ۹ (خانه بهداشت شماره ۱) واقع در روستای نصیر محله – خانه بهداشت شماره ۱
شعبه ثابت شماره ۱۰ (دبستان جعفریه روستای گنجار) واقع در روستای گنجار- دبستان جعفریه
شعبه ثابت شماره ۱۱ (هنرستان کار و دانش شهید سلطانی روستای شالماء) واقع در روستای شالماء- هنرستان کار و دانش شهید سلطانی
شعبه ثابت شماره ۱۲ (دبستان شهید تجددی روستای سالک معلم) واقع در روستای سالک معلم- دبستان شهید تجددی
شعبه ثابت شماره ۱۳ (ساختمان جنگلبانی روستای سفیدمزگی) واقع در روستای سفیدمزگی- ساختمان جنگلبانی
شعبه ثابت شماره ۱۴ (مدرسه ابتدایی فتح لپوندان) واقع در روستای لپوندان- مدرسه ابتدایی فتح لپوندان
شعبه ثابت شماره ۱۵ (دبستان شهید دسترنج روستای علیسرا) واقع در روستای علیسرا- دبستان شهید دسترنج
شعبه ثابت شماره ۱۶ (ساختمان مخابرات روستای سیاهمزگی) واقع در رو.ستای سیاهمزگی- ساختمان مخابرات
شعبه ثابت شماره ۱۷ (مسجد صاحب الزمان (عج) سیاهمزگی روستای سیاهمزگی) واقع در روستای سیاهمزگی- مسجد صاحب الزمان (عج) سیاهمزگی
شعبه ثابت شماره ۱۸ (دبستان شهید میرحاتمی روستای مزگده) واقع در روستای مزگده- دبستان شهید میرحاتمی
شعبه ثابت شماره ۱۹ (دبستان آیت الله طالقانی روستای خرمکش) واقع در روستای خرمکش- دبستان آیت الله طالقانی
شعبه ثابت شماره ۲۰ (دبستان شهید مدرس روستای بداب) واقع در روستای بداب- دبستان شهید مدرس
شعبه ثابت شماره ۲۱ (دبستان شهید مفتح روستای خرفکل) واقع در روستای خرفکل- دبستان شهید مفتح
شعبه ثابت شماره ۲۲ (مسجد امام حسین (ع) روستای والیسرا) واقع در روستای والیسرا- مسجد امام حسین (ع)
شعبه ثابت شماره ۲۳ (دبستان شهید ابراهیمی روستای پلنگ پشت) واقع در روستای پلنگ پشت-دبستان شهید ابراهیمی
شعبه ثابت شماره ۲۴ (دبستان شهید قاضی طباطبایی روستای شادنشین) واقع در روستای شادنشین-دبستان شهید قاضی طباطبایی
شعبه ثابت شماره ۲۵ (دبستان معلم ایثار گر حسن امیدزاده روستای بیجار سر) واقع در بیجارسر- دبستان معلم ایثار گر حسن امیدزاده
شعبه ثابت شماره ۲۶ (دبستان شهدای روستای محرمان) واقع در روستای محرمان- دبستان شهدای محرمان
شعبه ثابت شماره ۲۷ (دبستان امام موسی کاظم(ع) روستای مبارک اباد) واقع در روستای مبارک اباد- دبستان امام موسی کاظم(ع)
شعبه ثابت شماره ۲۸ (دبستان شهادت چوبر روستای چوبر) واقع در روستای چوبر- دبستان شهادت چوبر
شعبه ثابت شماره ۲۹ (دبیرستان شهید رجائی روستای چوبر) واقع در روستای چوبر- دبیرستان شهید رجائی
شعبه ثابت شماره ۳۰ (اداره جهاد کشاورزی چوبر روستای چوبر) واقع در روستای چوبر اداره جهاد کشاورزی چوبر
شعبه ثابت شماره ۳۱ (دبستان آیت الله سعیدی روستای چنار رودخان) واقع در روستای چنار رودخان دبستان آیت الله سعیدی
شعبه ثابت شماره ۳۲ (مسجد صاحب الزمان (عج) روستای سفید خانی) واقع در روستای سفید خانی -مسجد صاحب الزمان (عج)
شعبه ثابت شماره ۳۳ (دبیرستان شهید گوهری روستای لاسک) واقع در روستای لاسک- دبیرستان شهید گوهری لاسک
شعبه ثابت شماره ۳۴ (مسجد ولی عصر(عج)سایننگاه) واقع در روستای سایننگاه و ملل آب- مسجد ولی عصر (عج) سایننگاه
شعبه ثابت شماره ۳۵ (مسجد ابوالفضل (ع)کیش خاله) واقع در روستای کیش خاله- مسجد ابوالفضل (ع)
شعبه ثابت شماره ۳۶ (دبستان شهید غفاری روستای کلوان) واقع در کلوان- دبستان شهید غفاری
شعبه ثابت شماره ۳۷ (مسجد ولی عصر(عج) روستای ویسرود) واقع در روستای ویسرود-مسجد ولی عصر(عج)
شعبه ثابت شماره ۳۸ (دبستان نصر روستای گیشم) واقع در روستای گیشم – دبستان نصر
شعبه ثابت شماره ۳۹ (مسجد ولی عصر (عج) روستای درودخان) واقع در دورود خان -مسجد ولی عصر(عج)
شعبه ثابت شماره ۴۰ (مسجد علی اکبر (ع) روستای سله مرز بیجارگاه) واقع در روستای سله مرز وبیجارگاه- مسجد علی اکبر (ع)
شعبه ثابت شماره ۴۱ (دبستان شهید جنتی روستای طالقان) واقع در روستای طالقان- دبستان شهید جنتی
شعبه ثابت شماره ۴۲ (حسینیه حرم مطهر روستای امام زاده ابراهیم (ع)) واقع در امام زاده ابراهیم (ع)- حسینیه حرم مطهر
شعبه ثابت شماره ۴۳ (دبستان مقداد روستای لیفکو خندان) واقع در لیفکو خندان- دبستان مقداد
شعبه ثابت شماره ۴۴ (دبستان علامه امینی روستای لیفکو) واقع در لیفکو دبستان علامه امینی
شعبه ثابت شماره ۴۵ (دبستان شهید منتظری روستای پده) واقع در روستای پده – دبستان شهید منتظری
شعبه ثابت شماره ۴۶ (دبستان مالک اشتر روستای کمسار کوچک) واقع در کمسار کوچک- دبستان مالک اشتر
شعبه ثابت شماره ۴۷ (مسجد صاحب الزمان (عج) روستای صیقلان) واقع در روستای صیقلان- مسجد صاحب الزمان
شعبه ثابت شماره ۴۸ (مسجد امام جعفر صادق (ع) روستای تانی محله) واقع در روستای تانی محله- مسجد امام جعفر صادق (ع)
شعبه ثابت شماره ۴۹ (دبستان شهید یوسف پور روستای کاظم آباد) واقع در روستای کاظم آباد- دبستان شهید یوسف پور
شعبه ثابت شماره ۵۰ (دبستان میثم تمار میرسرا) واقع در میرسرا- دبستان میثم تمار
شعبه ثابت شماره ۵۱ (حرم امام زاده اسحاق (ع)) واقع در حرم امام زاده اسحاق (ع) روستای امام زاده اسحاق (ع)

متن کامل این آگهی را از اینجا بارگزاری کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا