مراقب آتش و زباله در جنگل ها باشیم

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از مردم درخواست کرد که در روز طبیعت با دقت بیشتری در طبیعت حضور داشته باشند و از رها کردن آتش فعال و زباله در جنگل و پارک های جنگلی خودداری کنند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از مردم درخواست کرد که در روز طبیعت با دقت بیشتری در طبیعت حضور داشته باشند و از رها کردن آتش فعال و زباله در جنگل و پارک های جنگلی خودداری کنند.

نقی شعبانیان در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در پارک های جنگلی سراسر کشور در روز ۱۳ فروردین(روز طبیعت) گشت های حفاظت از منابع طبیعی حضور خواهند داشت، گفت: از یک ماه قبل اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از طبیعت انجام شده و آماده سازی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز نیز صورت گرفته است.

وی افزود:البته مردم هم باید هنگام حضور در طبیعت نکاتی را رعایت کنند و دقت بیشتری داشته باشند که البته در سال های اخیر رعایت این نکات بیشتر شده است.  

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر توجه به برخی نکات برای حضور در طبیعت تاکید کرد و گفت:اگر مردم آتشی در طبیعت روشن کردند آتش را به حال خود رها نکنند و به صورت فعال آن را ترک نکنند و حتما آتش را با آب یا چند بیل خاک خاموش کنند.

وی تصریح کرد:همچنین مردم زباله ها خود را در طبیعت رها نکنند. زباله هایی مانند پلاستیک و شیشه می توانند شبیه ذره بین عمل کرده و در مناطق گرم و خشک منجر به آتش سوزی شود.

شعبانیان در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم در روز طبیعت حافظ طبیعت باشیم.