پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز در رشت

سومین پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز تحت عنوان «از سبزه تا خاک» همزمان با روز طبیعت در رشت اجرا شد.

به گزارش ورس از ایسنا سومین پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز تحت عنوان «از سبزه تا خاک» همزمان با روز طبیعت در رشت اجرا شد.

مشاور گردشگری کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت امروز ۱۳ فروردین ماه در حاشیه اجرای این طرح در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز تحت عنوان «از سبزه تا خاک» با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در خیابان سعدی جنب پل بوسار از ساعت هشت صبح تا ۲۰ شب در حال انجام است.

رضا صدفی با بیان اینکه پویش مردمی از سبزه تا خاک به مدت سه سال در همین مکان برگزار می‌شود، گفت: در سال اول ۱۲۰۰ سبزه، در سال دوم ۴۰۰۰ سبزه و هم اکنون بیش از هزار سبزه از شهروندان و گردشگران جمع‌آوری شده است.

پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز در رشت

وی با بیان اینکه سبزه‌های هفت سین عید برای استفاده در مصارف کشاورزی به کمپوست تبدیل می‌شود، گفت: این مهم به منظور جلوگیری از ریختن سبزه‌ها و ماهیان قرمز به داخل رودخانه‌های گوهررود و زردجوب انجام می‌شود، سبزه‌های نارنج و پرتقال نیز در باغچه‌ها کاشته می‌شود تا به نهال تبدیل شود.

پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز در رشت

مشاور گردشگری کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت درباره ساماندهی ماهیان قرمز جمع‌آوری شده، خاطرنشان کرد: ماهیان قرمز برای نگهداری در دو حوضچه خانه میرزا کوچک جنگلی در محله استادسرای رشت تحویل داده می‌شود.

پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز در رشت

صدفی، رهاسازی ماهی قرمز در منابع آبی استان را تهدیدی برای محیط زیست برشمرد و از شهروندان و مردم خواست با تحویل ماهی قرمز و سبزه عید، در این طرح فرهنگی و محیط زیستی مشارکت کنند و افزود: در پایان تحویل سبزه و ماهی قرمز به شهروندان و گردشگران به آنها ساک پارچه‌ای محیط زیستی تحویل داده می‌شود.

پویش مردمی تحویل سبزه و ماهی قرمز در رشت

وی درباره ظروف پلاستیکی و شیشه‌ای و پلاستیک جمع‌آوری شده در اجرای این پویش، گفت: پسماندهای خشک برای بازگشت به چرخه تولید به مراکز بازیافت تحویل داده می‌شود.

.