روابط عمومی بیمارستان امام رضا(ع) شفت  ؛

زباله های مطرح شده ارتباطی به بیمارستان ندارد

روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع) در واکنش به خبر منتشر شده در ورس در خصوص  امحای غیربهداشتی زباله های عفونی در شهر شفت واکنش نشان داد .

به گزارش ورس ، روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع) در واکنش به خبر منتشر شده در ورس در خصوص  امحای غیربهداشتی زباله های عفونی در شهر شفت ( این مطلب را اینجا بخوانید ) واکنش نشان داد .

متن کامل این پاسخ  به شرح زیر است :

در خصوص خبر منتشر شده زباله های عفونی بیمارستان امام رضا(ع) شفت به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان شفت می رساند ، زباله های مطرح شده در فیلم ارتباطی به بیمارستان ندارد و زباله های این مرکز در بخش های بستری و سرپایی بیمارستان تفکیک می گردد و اجسام تیز و برنده جداسازی شده و سایر زباله های عفونی توسط دستگاه مخصوص تحت فشار و بخار بالا در محل بیمارستان امحا و  بی خطر می گردد و سپس زباله های امحا شده طبق قوانین جهت انتقال به سایت سراوان ، در محل بیمارستان تحویل شهرداری می گردد .

روابط عمومی بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت

تصاویر زیز توسط روابط عمومی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شده است .