فیلم

فیلم | امحای فاجعه بار زباله های عفونی و بیمارستانی در شهر شفت

خيابان دكتر شريعتي شهر شفت ، به محلي براي امحاي فاجعه بار و  غيربهداشتي زباله هاي عفوني و بيمارستاني تبديل شده است ، جايي كه با خانه هاي مسكوني كمتر از 100 متر فاصله دارد .
به گزارش ورس ؛ خیابان دکتر شریعتی شهر شفت ، به محلی برای امحای فاجعه بار و  غیربهداشتی زباله های عفونی و بیمارستانی تبدیل شده است ، جایی که با خانه های مسکونی کمتر از ۱۰۰ متر فاصله دارد .
 مشروح این خبر را در پیوند زیر بخوانید :