گرفتن سند مالکیت نخستین گام برای صیانت از موقوفات است

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه از اوقاف انتظار می‌رود در توسعه رقبات موقوفه تلاش مضاعف داشته باشد، گفت: گرفتن سند مالکیت، اولین گام برای حفظ موقوفات است. اگر مردم آثار وقف را ببینند همراه با وقف و حامی آن خواهند شد.

به گزارش ورس از ایسنا رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه از اوقاف انتظار می‌رود در توسعه رقبات موقوفه تلاش مضاعف داشته باشد، گفت: گرفتن سند مالکیت، اولین گام برای حفظ موقوفات است. اگر مردم آثار وقف را ببینند همراه با وقف و حامی آن خواهند شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی امروز (۲۷ آبان‌ ماه) در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه حفظ صدقه جاریه و وقف عمل به شریعت است، اظهار کرد: وقف، خیر کثیر است و دستگاه قضا از سنت حسنه وقف و موقوفات حمایت و صیانت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رسالت اصلی اوقاف، حفاظت صدقه جاریه و وقف است، افزود: برای سرعت دادن به جریان دفاع از حقوق موقوفات، در شورای حل اختلاف شعبه‌ای برای اوقاف در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس شورای قضایی گیلان حفاظت و حراست از موقوفات، توسعه موقوفه و حفاظت از متولیان را از وظایف اوقاف دانست و خواستار نظارت بیشتر اوقاف و امور خیریه گیلان بر موقوفات بقاع متبرکه و احیای موقوفات شد و گفت: نظارت دقیق بر درآمدها و هزینه‌کرد نذورات، اعتماد مردم را افزایش می‌دهد. در حوزه وقف و بقاع متبرکه هر جا انحرافی به‌وجود آمد بر اعتقادهای مردم اثر منفی داشته است.

وی بقاع متبرکه را کانون فعالیت‌های فرهنگی هر منطقه دانست.

حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف گیلان، نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی از اوقاف گیلان، گفت: در سال‌های اخیر، آرای بسیار خوبی در حفاظت از موقوفات صادر شده، اما اجرا نشده است. همچنین ارجاع نشدن پرونده‌های مربوط به موقوفات به شعبه‌های تخصصی از مشکلات پیش روی دفاع از موقوفات است.

وی با تأکید بر لزوم ادای حقوق موقوفات در شورای حفظ بیت‌المال، اضافه کرد: شعبه حل اختلاف مربوط به پرونده‌های اوقاف برپا شود. پرداخت حقوق موقوفات منجر به اجرای نیات واقفان و کاهش آسیب‌های اجتماعی و معیشتی خواهد شد.

.