تایید صلاحیت ۲۹ داوطلب حوزه انتخابیه فومن و شفت

صلاحیت ۲۹ داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فومن و شفت تایید شد.

به گزارش ورس  ؛ سرپرست فرمانداری فومن و رئیس حوزه انتخابیه فومن و شفت گفت: در حوزه انتخابیه فومن وشفت، در مرحله پیش ثبت نام، ۷۷ نفر نام نویسی کرده بودند که ۷۳ نفر آن‌ها مرد و۴ نفر زن بودند.

فرامرز مرجانی افزود : در مرحله نهایی ثبت نام ، ۵۰ داوطلب، ثبت نام خود را نهایی کردند که ۴۹ نفرآن‌ها مرد و ۱ نفر زن است.

وی تصریح کرد : از این تعداد ، ۲۹ نفر در هیات اجرایی احراز صلاحیت گرفتند که همگی آن‌ها مرد هستند و هویت ۱۹ نفر هم احراز نشد که ۱۸ نفر مرد و ۱ نفر زن هستند.

صلاحیت ۲ نفر هم که مرد هستند، تایید نشد.