تجلیل از خبرنگاران در دفتر شورای اسلامی شهر شفت

آیین تجلیل از خبرنگاران شامگاه - چهارشنبه - در دفتر شورای اسلامی شهر شفت برگزار شد . 

به گزارش  ورس ، به مناسبت روز خبرنگار ، آیین تجلیل از خبرنگاران شامگاه – چهارشنبه – در دفتر شورای اسلامی شهر شفت برگزار شد .