آیین عاشورایی صبح عزا در شهرستان شفت

آیین عاشورایی و کهن صبح عزا هر ساله در مرکز شهرستان شفت در استان گیلان برگزار می شود.

به گزارش ورس از پیام شفت ، آیین عاشورایی و کهن صبح عزا هر ساله در مرکز شهرستان شفت در استان گیلان برگزار می شود. صبح عزا به صبح اذان نیز شهرت دارد.