رسول یوسفی نهزمی

تولید یا تقویم آبکی ؟!

مزارعی که باید از سیستم آبیاری نوین (کانال) آبیاری می شدند توسط متولی مربوطه شانه خالی شد و با تنش آبی مواجه گردید .

به گزارش ورس ، رسول یوسفی نهزمی مدیرمسول فصل نامه دستاورد شفت نوشت : تقویم نسنجیده آبیاری به جای آب در روزهای آخر فصل زراعی امسال آتش به سمت برخی از مزارع شهرستان شفت هدایت نمود؛  نتیجه این اقدام سوختن تولید و امید کشاورزان شد . این تقویم بی توجه به مشکلات ابتدای فصل زراعی ( سرمای شدید ، تخریب خزانه و تأخیر کشت)  تدوین شده بود.

مزارعی که باید از سیستم آبیاری نوین (کانال) آبیاری می شدند توسط متولی مربوطه شانه خالی شد و با تنش آبی مواجه گردید .

مسوولین ذیربط مشکلات ابتدای فصل زراعی را به یاد نیاوردند و فقط از تقویم آبیاری گفتند ، چنان به آن قداست بخشیدند که حاضر شدند بخشی از آذوقه مردم نباشد اما این تقویم آبکی باشد!!!

افکار عمومی می پرسند چرا تقویم آبکی؟!  چه کسی باید خسارت وارد شده را بپردازد؟ همچنین اهمیت تولید و تقویم تا چه اندازه می باشد و یا به عبارت دیگر کدام مهمتر است ؟

امید است پاسخ شایسته‌ای به افکار عمومی داده شود و از هم اکنون برای فصول زراعی آینده برنامه ریزی شود تا نه تنها تولید با مشکل مواجه نگردد ، بلکه به شکوفایی و رونق برسد. فراموش نکنیم که این خواسته رهبری معظم انقلاب است.