چالش‌های خبرگزاری‌های تخصصی بررسی می‌شود

اولین نشستِ حضوریِ دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌ رسانه‌ها پس از کرونا، با موضوعِ «چالش‌های خبرگزاری‌های تخصصی» روز چهارشنبه ـ ۳۰ شهریور ماه ـ برگزار خواهد شد.


اولین نشستِ حضوریِ دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌ رسانه‌ها پس از کرونا، با موضوعِ «چالش‌های خبرگزاری‌های تخصصی» روز چهارشنبه ـ ۳۰ شهریور ماه ـ برگزار خواهد شد.

به گزارش ورس از ایسنا، دفترِ مطالعات و برنامه‌ریزیِ رسانه‌ها اخیرا با رفتنِ گیتی علی‌آبادی با تغییراتی همراه شده است و اولین نشستِ حضوری خود با موضوعِ «چالش‌های خبرگزاری‌های تخصصی» را برگزار خواهد کرد.

این نشست روزِ چهارشنبه ـ ۳۰ شهریور ماه ـ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محلِ دفترِ مطالعات به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از تهران کلینیک، کوچه هشتم، پلاک ۱۵ برگزار خواهد شد.
محورهایِ بحثِ این نشستِ تخصصی به ترتیب شامل موارد زیر است:

– شناسایی دغدغه‌های خبرگزاری‌های کشور
– راهکارها و راهبردهای دست‌اندرکاران خبرگزاری‌ها برای رفعِ مشکلات و موانع
– شناساییِ راهکارهای ارتقای جایگاه خبرگزاری‌ها

در این مراسم همچنین مسعود ابراهیمی (مدیرعامل و مسوول سایتِ رکنا)، حبیب الله عباسی (مدیر مسوول خبرگزاری شفقنا)، محمد مهدی شیخ صراف (سردبیر خبرگزاری کتابِ ایران) و فرشته فریادرس (فعال حوزه رسانه و خبرنگار) سخنرانی خواهند کرد.