دانشگاه صداوسیما برای تحلیل «سلام فرمانده» فراخوان داد

دانشگاه صدا و سیما برای تحلیل سرود «سلام فرمانده» فراخوان مقاله داده است.


دانشگاه صدا و سیما برای تحلیل سرود «سلام فرمانده» فراخوان مقاله داده است.

به گزارش ورس از ایسنا، در فراخوان مقاله دانشگاه صداوسیما به منظور تحلیل سرود «سلام فرمانده» آمده است:

«قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نظر به اهمیت تحلیل ابعاد متنی و فرامتنی، شکلی و محتوایی و بازتاب‌های اجتماعی، رسانه‌ای و بین المللی «سرود سلام فرمانده» و اهمیت مطالعه استقبال بی‌نظیر مخاطبان در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی از این سرود، و بازتولید آن در گویش‌ها و زبان‌های مختلف، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صدا و سیما در نظر دارد تا با ارائه فراخوان دریافت مقاله در این موضوع، یک ویژه نامه نشریه علمی ـ پژوهشی «مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه» را به این موضوع اختصاص دهد و مقالات پذیرش شده در این موضوعات را به چاپ رسانده و در اختیار مخاطبان دانشگاهی و فرهیخته قرار دهد.

لذا از کلیه اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود تا در یکی از محورهای سیزده‌گانه اعلام شده در این فراخوان، نسبت به نگارش مقاله و بارگذاری آن در سامانه نشریه علمی ـ پژوهشی «مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه» به نشانی www.jiscm.iribu.ac.ir  اقدام کنند.