انتصاب سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

با حکم وزیر جهاد کشاورزی سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی خوزستان منصوب شد.

به گزارش ورس از ایسنا، با حکم وزیر جهاد کشاورزی سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی خوزستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی سید رحمت اله پریچهر به سمت سرپرست سازمان جهادکشاورزی خوزستان منصوب شد.

پیش از این خدارحم امیری زاده از خردادماه ۱۳۹۹، در سمت ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مشغول به فعالیت بود.

به گزارش ورس از ایسنا ،، متن حکم سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به شرح زیر است:

 “سلام علیکم

با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان منصوب می‌شوید. 

 امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت در استان، در نیل به اهداف بخش کشاورزی گام‌های موثر بردارید.

توفیق شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم.”

سید جواد ساداتی نژاد 

وزیر جهاد کشاورزی”