شاعران آیینی؛ در خدمت ترویج مکتب عاشورا/ استاد واقع طلب سرمایه فرهنگی ماست

مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، شعر آیینی را سراسر اعجاز دانست که بر اندیشه شاعر الهام شده و بیان کرد: شاعران آیینی در خدمت ترویج مکتب عاشورا هستند و لذا اثرشان منحصر به فرد است.

به گزارش ورس از ایسنا مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، شعر آیینی را سراسر اعجاز دانست که بر اندیشه شاعر الهام شده و بیان کرد: شاعران آیینی در خدمت ترویج مکتب عاشورا هستند و لذا اثرشان منحصر به فرد است.

رضا ثقتی در آیین رونمایی از سه عنوان کتاب استاد «جلیل واقع طلب» که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، از چنین مراسمی به عنوان رویداد بزرگ و فاخر فرهنگی یاد کرد و گفت: استاد واقع طلب یکی از ریشه های اصیل و تنومند شعر و زبان و ادبیات استان گیلان است.

وی سه کتاب مذکور را از جمله آثار وزین فرهنگی و ادبی دانست و اظهار کرد: جاری و ساری بودن مجالس و محافل حسینی در طول این سال ها مرهون و مدیون ادبیات آیینی است و ادبیات آیینی نیز مرهون و مدیون چهره های برجسته و فاخر همچون استاد واقع طلب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با بیان اینکه فرهنگ و ادبیات آیینی به رویدادها و مجالس حسینی غنا بخشیده است، عنوان کرد: مجالس عزاداری سید و سالار شهیدان با همین ادبیات آیین شکل گرفته و دوام داشته و اثرگذار بوده است.

ثقتی یکی از دلایل استمرار مکتب عاشورا در طول ۱۴۰۰ سال گذشته را انتقال آن از طریق مجالس حسینی دانست و تصریح کرد: ادبیات آیینی یکی از مولفه های مهم استمرار و اثربخشی و شورآفرینی و جهت دهی این مجالس است.

وی استاد جلیل واقع طلب را سرمایه فرهنگی و ادبی دانست و خاطرنشان کرد: بر ماست در برابر شاعران آیینی که با خلق آثار ارزشمند و مانا به ادبیات فارسی به ویژه در تاریخ معاصر غنا و وزن بخشیدن سر تعطیم فرود آوریم و مقام آنان را ارج نهیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، با اشاره به شناخت مقام معظم رهبری نسبت به استاد واقع طلب، گفت: برگزاری سلسله مراسم نکوداشت و پاسداشت مفاخر و چهره های فرهنگی و ادبی و هنری و مذهبی استان در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که در این راستا از مقام استاد واقع طلب قدردانی خواهیم کرد.

وی شعر آیینی را سراسر اعجاز دانست که بر اندیشه شاعر الهام شده و بیان کرد: شاعران آیینی در خدمت ترویج مکتب عاشورا هستند و لذا اثرشان منحصر به فرد است.

به گزارش ورس از ایسنا، در این آیین از کتاب های «باران تشنگی»، «مردی که درخت شد» و «رقص شعله ها» رونمایی شد.

.