انتصاب معاون پژوهش ، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شهرستان شفت

یوسف مشفقی به عنوان "سرپرست معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه منابع" این اداره منصوب شد.

با حکم مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت ، یوسف مشفقی “معاون پرورشی و تربیت بدنی ” اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت با حفظ سمت به عنوان “سرپرست معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه منابع” این اداره منصوب شد.

به گزارش ورس ، متن حکم یوسف مشفقی به شرح زیر است:

 

نظر به تجارب ارزنده و تعهد وشایستگی شما؛ به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع  اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت منصوب می شوید.

انتظار می رود با تلاش همه جانبه و استفاده از مشارکت سایر همکاران عزیز موجبات تسهیل و تسریع در تحقق اهداف مورد نظر را فراهم سازید.

امید است با اتکای به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج ) و رهنمود های رهبرمعظم انقلاب و  با تکیه برارزشهای جمهوری اسلامی در انجام امورمحوله طبق قوانین و  مقررات  جهت تحقق اهداف عالیه نظام  تعلیم و تربیت موفق و موید  باشید.

 

صغری شاد چوبری

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شفت