مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد – رشت

پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد گرامیداشت شهید حسن عشوری، امشب با قهرمانی تیم ایران در رشت پایان یافت.

به گزارش ورس از ایسنا پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد گرامیداشت شهید حسن عشوری، امشب با قهرمانی تیم ایران در رشت پایان یافت.

مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد - رشت

مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد - رشت

مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد - رشت

.