شکست دختران شمشیرباز ایران در جام جهانی اپه امارات

دختران شمشیرباز اسلحه ایران در جام جهانی اپه امارات شکست خوردند و کنار رفتند.

دختران شمشیرباز اسلحه ایران در جام جهانی اپه امارات شکست خوردند و کنار رفتند.

به گزارش ورس از ایسنا، ایران در بخش انفرادی جام جهانی شمشیربازی اپه زنان امارات، سه شمشیرباز داشت که هر سه نفر شکست خوردند و از مسابقات کنار رفتند.
دو شمشیرباز ایران از مرحله گروهی صعود نکردند و یک نفر دیگر در دور نخست جدول مقدماتی بازی را واگذار کرد. 

نتایج به شرح زیر است: 
 مرحله گروهی

اعظم بختی: شش شکست
پریا ماهرخ: سه پیروزی و سه شکست 
سکینه نوری: شش شکست
نوری و بختی موفق به صعود از مرحله گروهی نشدند اما ماهرخ راهی جدول مقدماتی شد. 

دور نخست جدول مقدماتی انفرادی
پریا ماهرخ از ایران  ۶ – مونتسرات ویوروس از پاراگوئه ۱۵

رنکینگ شمشیربازان ایران در جام جهانی امارات 

۱۲۸- پریا ماهرخ 

۱۷۲- اعظم بختی 
۱۷۳- سکینه نوری