ببینید: آخرین وضعیت تیم ملی برای جام جهانی!

روزنامه خبر ورزشی با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد نوشت: بدون امکانات و بازی تدارکاتی نمی‌شود از تیم ملی توقع صعود داشت!

روزنامه خبر ورزشی با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد نوشت: بدون امکانات و بازی تدارکاتی نمی‌شود از تیم ملی توقع صعود داشت!

۶۰۶۰