کنسرت موسیقی اشوان در شفت

کنسرت موسیقی پاپ اشوان خدابنده لو بیست و هفتم اردیبهشت درتالارگلستان شفت برگزارمی شود.

به گزارش ورس ، کنسرت موسیقی پاپ اشوان خدابنده لو بیست وهفتم اردیبهشت ۱۴۰۱درشفت برگزارمی شود.

کنسرت مذکوربه همت موسسه فرهنگی هنری روشن پژوه شمال ، بامجوزرسمی ازاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گیلان وشهرستان شفت درتالارگلستان واقع درکیلومتر۱۱جاده رشت به فومن اجراخواهدشد.

این کنسرت درساعت۲۱و۱۸برگزارمی شود و علاقمندان می توانندجهت دریافت بلیت ازطریق سایت ایران کنسرت اقدام کنند.