در ششمین روز از هفته گرامیداشت مقام معلم، صورت پذیرفت؛

نواختن زنگ سپاس معلم در مدارس شهرستان شفت

در ششمین روز از هفته گرامیداشت مقام معلم،زنگ سپاس معلم به صورت نمادین در یکی از مدارس شهرستان شفت نواخته شد.

به گزارش ورس ،آیین نواختن زنگ سپاس معلم ،  همزمان با ششمین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم به صورت نمادین در مدرسه دخترانه فجر  شهرستان شفت برگزار شد .