ترفند قاچاقچیان چوب در جنگل های هیرکانی شفت

بر اساس فیلمی که در فضای مجازی همرسان شده است ، قاچاقچیان چوب در جنگل های امام زاده اسحاق شهرستان شفت از شیوه ای خاص برای قطع درختان بهره می گیرند

به گزارش ورس ، بر اساس فیلمی که در فضای مجازی همرسان شده است ، قاچاقچیان چوب در جنگل های امام زاده اسحاق شهرستان شفت از شیوه ای خاص برای قطع درختان بهره می گیرند . در این روش بخشی از تنه درخت پس از برش ، مجددا در جای خودش قرار داده می شود تا پس از خشک شدن تدریجی درخت ، زمینه برای حمل و قاچاق آن فراهم شود . مسوولین منابع طبیعی استان گیلان ،انتشار این فیلم را بزرگنایی و اقدامی مغرضانه می پندارند هر چند در این خصوص ۶ نفر بازداشت شده اند و پرونده آنان در مراجع قضایی در حال بررسی است . لازم به یادآوری است ، بخش قابل توجهی از جنگل های هیرکانی در استان گیلان و شهرستان شفت قرار دارد .