مقتدایی: باید طبق قانون امهال وام کشاورزان انجام شود

نماینده اصفهان در محلش شورای اسلامی تاکید کرد که باید امهال وام کشاورزان به سرعت در دستور کار قرار گیرد و مبحث صنایع تکمیلی و تبدیلی نیز با قیدفوریت پیگیری شود.

نماینده اصفهان در محلش شورای اسلامی تاکید کرد که باید امهال وام کشاورزان به سرعت در دستور کار قرار گیرد و مبحث صنایع تکمیلی و تبدیلی نیز با قیدفوریت پیگیری شود.

عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تذکرات و مکاتبات نمایندگان درخصوص استمهال وام کشاورزان و دامداران گفت: در این راستا وزیر جهاد کشاورزی در ۱۸ دی ماه در نامه ای به رییس مجلس بیان کرد که امهال اصل وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده موضوع قانون، مرتبط با کشاورزان بوده و تنها مواردی از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور، آبزیان، جنگلداری و مرتعداری را شامل می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس برای تصریح امهال به صنایع تبدیلی و تکمیلی نیاز به استفساریه از مجلس شورای اسلامی درخصوص بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه است . امیدواریم با توجه به تصریح قانون، امهال وام کشاورزان به سرعت در دستور کار قرار گیرد و مبحث صنایع تکمیلی و تبدیلی نیز با قیدفوریت پیگیری شود.