دکتر رضا جمشیدی چناری دانشیار گروه عمران دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیات تحریریه یک نشریه تحقیقاتی بین المللی منصوب شد.

به گزارش ورس از حرف تازه ؛ این عضو هیات علمی که رئیس شورای چهارم رشت بود و در انتخابات شوراهای سال ۹۲ حدود ۲۵ هزار رای از مردم شهر رشت کسب نمود و عضو و رئیس شورای شهر رشت دردوره چهارم گردید سال ۹۸ ایران را به منظور یک ماموریت علمی و پژوهشی به مقصد کانادا  ترک نمود و هم اکنون در مرکز ژئومهندسی که به صورت مشترک توسط دانشگاههای کوئینز و کالج مهندسی ارتش کانادا اداره میشود مشغول تحقیقات پیشرفته بر روی خاکهای مسلح میباشد.
در آخرین دستاورد پژوهشی وی موفق شد در کنار اسامی بین المللی آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن قرار گرفته و نامشان در لیست هیات تحریریه مجله تحقیقاتی Geosynthetics International که نشریه رسمی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک میباشد و توسط نظام مهندسی ساختمان بریتانیا منتشر میشود ثبت گردید. این مجله از ژورنالهای با رتبه بندی Q1 در رشته مهندسی عمران میباشد که تازه ترین تحقیقات در ارتباط با مصالح نوین در مهندسی عمران را چاپ مینماید.