فیلم/ سیل در ویسرود و امامزاده ابراهیم شهرستان شفت

مسوولین شهرستان شفت از مناطق سیل زده ویسرود ، امامزاده ابراهیم ، چوبر ، سلمرز و بیجارگاه و ... بازدید و از نزدیک با مردم گفتگو نمودند .

به گزارش ورس ، مسوولین شهرستان شفت از مناطق سیل زده ویسرود ، امامزاده ابراهیم ، چوبر ، سلمرز و بیجارگاه و … بازدید و از نزدیک با مردم گفتگو نمودند .

گفتنی است بارش شدید باران در شب گذشته سبب رانش زمین ، طغیان رودخانه ها و به راه افتادن سیل شد و به بسیاری از زیرساخت های شهرستان به ویژه در روستاهای ویسرود و امامزاده ابراهیم آسیب وارد نمود .