ایران-گیلان-شفت ؛ زندگی در چوبر جاری است

چوبر یکی از دهستان های شهرستان شفت در گیلان است که بخشی از آن جلگه ای و بخشی دیگر کوهستانی است .

به گزارش پایگاه خبری ورس ؛ چوبر یکی از دهستان های شهرستان شفت در گیلان است که بخشی از آن جلگه ای و بخشی دیگر کوهستانی است . کانال زیرزمینی ۱۷ کیلومتری که آب سد سفیدرود را از تاریک به مناطق غربی گیلان می رساند در چوبر به پایان می رسد و پس از آن آب در کانالی روباز به جریان می یابد.