امامزاده ابراهیم شفت در امتداد برف

آسمان دوباره درهای سخاوتش را  به روی زمین منتظر گشود و دانه های بلورین برف چهره امامزاده ابراهیم شهرستان شفت  را سپید پوش کرد .

به گزاش پایگاه خبری ورس ، آسمان دوباره درهای سخاوتش را  به روی زمین منتظر گشود و دانه های بلورین برف چهره امامزاده ابراهیم شهرستان شفت  را سپید پوش کرد .