جاده های ییلاقی ویسرود به دیر و تولاب بره ترمیم و بازسازی می شوند

بخشدار احمد سرگوراب به همراه کارشناسان منابع طبیعی استان و شهرستان و نماینده جهاد کشاورزی شفت، از جاده های ییلاقی ویسرود به دیر و تولاب بره و اسلار بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، ارسلان مقیمی بخشدار احمد سرگوراب به همراه کارشناسان منابع طبیعی استان و شهرستان و نماینده جهاد کشاورزی شفت، از جاده های ییلاقی ویسرود به دیر و تولاب بره و اسلار بازدید کردند.
این بازدید  به منظور هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های مرتبط جهت ترمیم جاده های ییلاقی انجام شد و  با توجه به تقاضای بر حق دامداران منطقه، با همکاری بخشداری احمد سرگوراب، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و حمایتهای فرماندار  شهرستان شفت ، برنامه  لوله گذاری، شن ریزی و احداث زهکش در مسیر جاده های مورد نظر در دستور کار قرار گرفت.
شایان ذکر است، ییلاقات منطقه از قبیل: تولاب بره،کیه دول،دیر،اسلار و…. اقامتگاه تابستانه حدود ۶۰۰ خانوار و دامداران منطقه از حدود ۴۰ روستا و آبادی می باشد و بهسازی این جاده ها نقش عمده ای در افزایش تولیدات دامی و باغداری دارد.
به گزارش ورس ،  در صورت بهبود زیر ساختها از جمله بهسازی جاده ها، شاهد رونق شاخص ها در حوزه گردشگری و طبیعت گردی منطقه و تقویت اقتصاد خانوار روستایی خواهیم بود.