پاسگاه شالمای شفت مرمت و بازسازی شد

ساختمان پاسگاه انتظامی شالمای شفت با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان مرمت و بازسازی شد

به گزارش پایگاه خبری ورس ، همزمان با هفته نیروی انتظامی ، ساختمان پاسگاه انتظامی شالمای شفت با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان مرمت و بازسازی شد.