تصاویری از دریاچه روستای آقاسید یعقوب شفت

گوراب آقاسیدیعقوب یکی از روستاهای دهستان ملاسرای شهرستان شفت است.ارتفاع این روستا از سطح دریا ۸ متر است و در ۱۶ کیلومتری شمال غرب شفت قرار دارد.

دریاچه آقا سید یعقوب شفت دریاچه آقا سید یعقوب شفت دریاچه آقا سید یعقوب شفت دریاچه آقا سید یعقوب شفت دریاچه آقا سید یعقوب شفت دریاچه آقا سید یعقوب شفت

عکس : محمود عارفی پور / مسوول روابط عمومی فرمانداری شفت