پنج شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷
۱۳ آبان
راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان شفت ۱۳ آبا ۱۳۹۷

راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان شفت

راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت برگزار شد .

راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت به روایت تصویر ۱۲ آبا ۱۳۹۵

راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت به روایت تصویر

راهپیمایی روز ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در شفت برگزار شد.