پنج شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷
یادواره شهدای دانش آموز شفت
یادواره شهدای دانش آموز در شفت برگزار شد ۱۲ آبا ۱۳۹۷

یادواره شهدای دانش آموز در شفت برگزار شد

یادواره شهدای دانش آموز شهرستان شفت برگزار شد .

یادواره شهدای دانش آموز شفت برگزار شد ۱۸ آبا ۱۳۹۵

یادواره شهدای دانش آموز شفت برگزار شد

یادوراه شهدای دانش آموز شهرستان شفت برگزار شد.