پنج شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۸
یادواره شهدای دانش آموز شفت
یادواره شهدای دانش آموز در شفت برگزار شد ۱۲ آبان ۱۳۹۷

یادواره شهدای دانش آموز در شفت برگزار شد

یادواره شهدای دانش آموز شهرستان شفت برگزار شد .

یادواره شهدای دانش آموز شفت برگزار شد ۱۹ آبان ۱۳۹۵

یادواره شهدای دانش آموز شفت برگزار شد

یادوراه شهدای دانش آموز شهرستان شفت برگزار شد.