گیلده

  • علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی گیلان
    مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان :

    شفت می تواند نقطه ثقل بازارچه های گردشگری گیلان باشد

    مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت : شهرستان شفت با توجه به وجود قطب های گردشگری مذهبی امامزادگان ابراهیم و اسحاق(ع) و مواهب طبیعی در آن می تواند نقطه ثقل بازارچه…