گیلان

  • مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با اشاره به اجرای 14 سد در استان گیلان :

    لاسک آخرین سد بزرگ گیلان است

    اولین سدی که به صورت فاینانس خارجی در حال انجام است سد شفارود است و اولین سدی که از فاینانس داخلی استفاده شده سد لاسک است که البته آخرین سد بزرگ ما خواهد بود.