یکشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸
گیاه سرخس
سرخس ، پوشش گیاهی جنگلهای شفت ۲۲ مرداد ۱۳۹۴

سرخس ، پوشش گیاهی جنگلهای شفت

یکی از گیاهان که در سطح وسیع در جنگلهای شفت می روید گیاه سرخس است که همیشه جنگل را سرسبز و شاداب نگه می دارد.