ویسرود

  • برداشت شاه بلوط در ویسرود شفت

    مهر ماه فرارسیده و شکوفه های شاه بلوط در روستای ویسرود شهرستان شفت به بار نشسته است و بومیان در حال برداشت این میوه خوشمزه و مقوی هستند.

  • توسه قهرمان مسابقات گل کوچک شالما شد

    مسابقات گل کوچک شالما در حالی با قهرمانی تیم توسه همراه شد که حاشیه های دیدار پایانی سبب شد تا بازی چند دقیقه متوقف شود. توسه توانست در دیدار پایانی حرف سرسخت ویسرودی خود را…