پنج شنبه, ۳۰ خرداد , ۱۳۹۸
وزیر دادگستری
کاشت نهال میوه توسط وزیر دادگستری در شفت ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

کاشت نهال میوه توسط وزیر دادگستری در شفت

وزریر دادگستری پیش از آغاز نشست شورای اداری شهرستان شفت در محوطه‌ی فرمانداری یک نهال میوه کاشت . 

نشست شورای اداری شهرستان شفت با حضور وزیر دادگستری ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نشست شورای اداری شهرستان شفت با حضور وزیر دادگستری

نشست شورای اداری شهرستان شفت  با حضور دکتر سید علیرضا آوایی ، مقام عالی وزارت دادگستری برگزار شد .