ورس

  • وزیر نیرو در جلسه شورای اداری مطرح نمود:

    ساخت سد لاسک در آینده ای نزدیک آغاز می شود

    وزیر نیرو گفت: کلنگ زنی پژوه سد لاسک شفت و همچنین افتتاح پروژه سد باغبانان فومن به علت کمبود وقت انجام نشده و در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

  • ۶ ماهی که به بلندای ۶ سال بود

    پس از گذشت 6 ماه از به روز نشدن شفت پرس مدیریت این سایت با عذرخواهی از همه دلایل این کار را تشریح و از ادغام فعالیت های این سایت با ورس خبر داد.