ورس

  • ۶ ماهی که به بلندای ۶ سال بود

    پس از گذشت 6 ماه از به روز نشدن شفت پرس مدیریت این سایت با عذرخواهی از همه دلایل این کار را تشریح و از ادغام فعالیت های این سایت با ورس خبر داد.