افزونه جلالی را نصب کنید.
هامون شاد
توانمندی کودکان کار اراده همگانی می طلبد ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
هامون شاد ؛

توانمندی کودکان کار اراده همگانی می طلبد

توانمندی کودکان کار عزم و اراده ملی و همگانی می طلبد و نمی شود چنین موضوع مهم اجتماعی را با برخوردهای آرامبخش و کوتاه مدت ساماندهی کرد.

شفت علیه فوتبال ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

شفت علیه فوتبال

مسئولان محترم! ماه رمضان در آیین ما، ماه خودسازی روح و فکر و جسم است؛بخشی از این خودسازی می تواند در فضاهای سالم ورزشی ما تامین شود…

تمرین دموکراسی در شبکه های مجازی؟! ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تمرین دموکراسی در شبکه های مجازی؟!

اگرچه پرسش به عنوان تقوای ذهن هر جنبنده ای در هزاره سوم محسوب می شود که با گفت و گو نورهایی بس ارزنده بر مقوله مورد بحث می افکند و حقایقی ناب و نیکو هویدا خواهد شد اما در این گروه ها چنین رویه ای بر خلاف روش دموکراسی است