نیروی انتظامی شهرستان شفت

  • سرهنگ علی صداقت
    فرمانده انتظامی شهرستان شفت خبر داد:

    افزایش ۴۷ درصدی کشف چوب قاچاق در شهرستان شفت

    فرمانده انتظامی شفت رشد ۱۹ درصدی برخورد با اقلام ضد فرهنگی، افزایش ۴۷ درصدی کشف چوب آلات قاچاق و رشد شش درصدی کشف در حوزه قاچاق کالا را بخشی از فعالیت های نیروی انتظامی شهرستان…