سه شنبه, ۲۸ خرداد , ۱۳۹۸
نقاط ضعف و قوت شهرداری شفت
آیا شهردار شفت همسرش را به این شهر می آورد؟ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

آیا شهردار شفت همسرش را به این شهر می آورد؟

در آن سوی این اقدامات که در معرض دید همه شهروندان بود ؛ اتفاقاتی روی می داد که مردم این سامان از آن بی خبر بودند.

مدیریت سیم های برق شهر شفت با داس ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

مدیریت سیم های برق شهر شفت با داس

سه ماه پس از قطع مشکوک ۶ درخت توسط شهرداری شفت ، این بار اداره برق شفت به جان درختان نگون بخت این شهر افتاده است.

شکاف بین مردم و مسئولین شفت ؛ چالشی برای توسعه و پیشرفت ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

شکاف بین مردم و مسئولین شفت ؛ چالشی برای توسعه و پیشرفت

شکاف و فاصله بین مردم و مسئولین در توسعه شفت باز دارنده بوده و شفت را از کاروان توسعه و مطالبات مردم عقب انداخته است .