پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95
جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت شفت به ۵۴ هزار و ۲۲۶ نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۴ هزار و سیصد نفر کاهش یافته است.