میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شفت

  • عروس گوله ی
    مدیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شفت خبر داد:

    اجرای عروس گوله ی و لافن بازی در شهر شفت

    محمدرضا امیری نژاد مدیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت از اجرای برنامه عروس گوله ی و لافند بازی در این شهرستان خبر داد.