یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹
مشخصات پل جدید بداب شفت
بازدید فرماندار از عملیات اجرایی پل جدید بداب ۲۸ دی ۱۳۹۸

بازدید فرماندار از عملیات اجرایی پل جدید بداب

فرماندار شفت از پل در حال ساخت بداب در این شهرستان بازدید نمود.