جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸
مسجد اکل کمسار
اُکُل پژواک تاریخ و مذهب ۱۳ مهر ۱۳۹۶

اُکُل پژواک تاریخ و مذهب

اُکُل نام مسجدی تاریخی در روستای کمسار شفت است که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال پیش بازمی گردد.

نسیم امید به مسجد تاریخی کمسار و بقعه نهزم می رسد ۰۸ مهر ۱۳۹۵

نسیم امید به مسجد تاریخی کمسار و بقعه نهزم می رسد

مسجد تاریخی کمسار و بقعه پر رمز و راز نهزم در کنار دیگر اماکن سیاحتی شفت ظرفیت جذب بخش قابل توجهی از گردشگران را دارد .

مسجد تاریخی کمسار شفت در گرداب کم توجهی ۲۸ تیر ۱۳۹۴

مسجد تاریخی کمسار شفت در گرداب کم توجهی

مسجد قدیمی روستای کمسار که روزی رشادت های میرزا کوچک خان جنگلی در آن به تصویر کشیده شد امروز به ورطه فراموشی سپرده شده است.